Firma

Jesteśmy firmą szkoleniową, doradczą i coachingową, działającą na terenie całego kraju. Dzieląc się z Państwem swym wieloletnim doświadczeniem, angażując w praktyczne treningi, mobilizując do aktywności i inspirując do zmiany, jaką jest rozwój powodujemy, że uczestnictwo w naszych szkoleniach to wyjątkowa przygoda.

Tworzymy autorskie scenariusze warsztatów i szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe i osobiste. Naszą misją jest szeroko rozumiany ROZWÓJ POTENCJAŁU ZASOBÓW LUDZKICH ... with idea. 

Specjalizujemy się w szkoleniach z zakresu budowania i integracji zespołu, zarządzania i motywowania zespołów sprzedaży, komunikacji interpersonalnej, skutecznej sprzedaży i profesjonalnej obsługi klienta, autoprezentacji, wystąpień publicznych, wywierania wpływu, zarządzania czasem, kreowania wizerunku biznesowego. 

Realizujemy szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności osobistych (komunikacja, asertywność, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, kreatywność, samomotywacja) oraz rozwoju kompetencji menedżerskich (budowanie zespołu w oparciu o zasadę współpracy, określanie celów, delegowanie zadań i wydawanie poleceń, konstruktywne monitorowanie realizacji zadań, zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany). 

Prowadzimy warsztaty dla dzieci i młodzieży, mające na celu rozwój umiejętności społecznych. Podczas zajęć pracujemy nad rozwijaniem i wzmacnianiem pewności siebie i poczucia własnej wartości, adekwatnej samooceny, pozytywnej komunikacji z innymi, umiejętności współpracy w grupie, umiejętości rozwiązywania konfliktów, zachowań asertywnych, umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontrolowania emocji oraz radzenia sobie ze stresem. 

Prowadzimy coachingi osobiste i biznesowe oraz coachingi przedstawicieli handlowych. 

Doradzamy klientom, w jaki sposób wdrażać narzędzia HR na każdym etapie działalności firmy. Nasze doświadczenie pozwala na zaproponowanie rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb i przezwyciężenie trudności napotykanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Wspieramy w procesie rekrutacji, a także diagnozujemy potencjał zatrudnionych już osób. Działamy z zaangażowaniem i nastawieniem na maksymalny efekt. 

Nasze działania szkoleniowe i doradcze poprzedzone są dokładną analizą zjawisk występujących w danej grupie lub firmie oraz szczegółowym zbadaniem potrzeb. W wyniku analizy opisujemy sytuację obecną oraz pożądaną, identyfikujemy nieprawidłowości oraz wskazujemy kierunki do rozwoju, a następnie tworzymy specjalne programy dopasowane do istniejącej sytuacji naszego klienta. 

Zajmujemy się także organizowaniem eventów o różnorodnym charakterze i tematyce, dostosowanej do potrzeb naszego klienta i uczestników biorących w nim udział. Proponujemy eventy tematyczne, motywacyjne i integracyjne oraz połączone z blokiem szkoleniowym. Głównym celem imprez jest budowanie pozytywnych relacji, skuteczna komunikacja w grupie, identyfikacja ról zespołowych, motywacja oraz integracja. Nasze eventy znacząco poprawiają komunikację między członkami zespołu, pozwalają lepiej się poznać i wyłonić liderów, integrują grupę, pobudzają do kreatywnego myślenia oraz zapewniają świetną zabawę i niezapomniane wrażenia. Wszystkim uczestnikom gwarantujemy profesjonalną oprawę fotograficzną imprezy.